Konferencja Naukowa

Oddział w Kielcach
zaprasza na konferencję
naukową on-line

Zarządzanie w układzie Przedsiębiorstwo-Miasto-Region w zmiennym otoczeniu. Dylematy i wyzwania.

18-19 czerwca 2021 r.

Organizatorzy:
● Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
● Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Kielcach
● Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
● Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

Konferencja jest dofinansowana z programu Krakowskie Konferencje Naukowe 2021.

Biznes i nauka w Krakowie