Zaproszenie na Seminarium

„Współpraca nauki i biznesu
w ramach inteligentnych specjalizacji”


27 listopada 2017 r.
godz. 16.00-18.00


Siedziba TNOiK
Oddział w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 8
Gdańsk-Wrzeszcz

Program do pobrania

Kontakt


Biuro Zarządu Głównego

ul. Górska 6/10 lok. 71
00-740 Warszawa

tel. 22 6254485, 22 6299973
fax: 22 6292127

e-mail: bzg@tnoik.org