Władze


Kadencja 2017-2021 PDF Drukuj Email

51 Zjazd Krajowy TNOiK 2017

Zarząd Główny TNOiK
Prezes
prof. dr hab. inż. Leszek KIEŁTYKA

Główna Komisja Rewizyjna
Przewodniczący
mgr Wiesław PIETRZAK

Główny Sąd Koleżeński
Przewodniczący
dr inż. Krzysztof PAŁUCHA

Główna Rada Naukowa
Przewodnicząca
prof. dr hab. Ewa BOJAR

Zarząd Główny TNOiK (kadencja 2017-2021)

prof. dr hab. inż. Leszek KIEŁTYKA
mgr Włodzimierz K. HAUSNER
prof. dr hab. Stanisław BRZEZIŃSKI
mgr Krystyna JUSZCZAK
mgr Bogusław JĘDRZEJCZAK
dr inż. Arkadiusz JURCZUK
dr hab. inż. Lilla KNOP
dr hab. inż Robert KUCĘBA
dr inż. Kazimierz PIOTRKOWSKI
prof. dr hab. Wojciech POPŁAWSKI

Prezes ZG TNOiK
Wiceprezes
Wiceprezes
Skarbnik
członek Prezydium

Główna Komisja Rewizyjna (kadencja 2017-2021)

mgr Wiesław PIETRZAK
mgr Elżbieta JAKUBOWSKA
dr inż. Klaudia SMOLĄG
dr hab. Wojciech CIEŚLIŃSKI
prof. dr hab. inż. Radosław WOLNIAK
Przewodniczący
Wiceprzewodnicząca
Sekretarz


Główny Sąd Koleżeński (kadencja 2017-2021)

dr inż. Krzysztof PAŁUCHA
dr inż. Piotr BOJANOWICZ
dr inż. Krzysztof CZARNOCKI
prof. dr hab. Paweł SOROKA
dr inż. Piotr WOŹNIAK
Przewodniczący
Główna Rada Naukowa (kadencja 2017-2021)

prof. dr hab. Ewa BOJAR
prof. dr hab. Jan PYKA
prof. dr hab. Jan JEŻAK
dr hab. Piotr BARTKOWIAK
dr hab. Zbigniew DWORZECKI
dr hab. inż. Joachim FOLTYS
prof. dr hab. Mirosław GORNOWICZ
dr hab. Waldemar JĘDRZEJCZYK
prof. dr hab. Stanisław MARCINIAK
dr Stanisław RAKOWICZ
prof. dr hab. Jerzy RÓŻAŃSKI
dr hab. Włodzimierz SROKA
prof. dr hab. Marek J. STANKIEWICZ
Przewodnicząca
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz Naukowy

 
Kadencja 2013-2017 PDF Drukuj Email

50 Zjazd Krajowy TNOiK 2013

Zarząd Główny TNOiK
Prezes
prof. dr hab. inż. Leszek KIEŁTYKA

Główna Komisja Rewizyjna
Przewodniczący
mgr Wiesław PIETRZAK

Główny Sąd Koleżeński
Przewodniczący
dr Jerzy Lech CZARNOTA

Główna Rada Naukowa
Przewodnicząca
prof. dr hab. Ewa BOJAR

Zarząd Główny TNOiK (kadencja 2013-2017)

prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka
mgr Włodzimierz K. Hausner
prof. dr inż. Kazimierz Piotrkowski
mgr Krystyna Juszczak
prof. dr hab. Piotr Bartkowiak

Prezes ZG TNOiK
I Wiceprezes
II Wiceprezes
Skarbnik
członek Prezydium

prof. dr hab. Jan Łukasiewicz
prof. dr hab. inż. Robert Kucęba
prof. dr hab. Włodzimierz Karaszewski
prof. dr hab. Jan Brzóska

Główna Komisja Rewizyjna (kadencja 2013-2017)

mgr Wiesław Pietrzak
dr inż. Krzysztof Pałucha
Barbara Latocha
dr Waldemar Jędrzejczyk
mgr Elżbieta Jakubowska
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz


Główny Sąd Koleżeński (kadencja 2013-2017)

dr Jerzy Lech Czarnota
mgr Irena Łazuka-Chmielewska
Justyna Garlikowska
mgr Antoni Mosingiewicz
mgr inż. Ryszard Chudykowski
Przewodniczący
Wiceprzewodnicząca
Sekretarz


Główna Rada Naukowa (kadencja 2013-2017)

prof. dr hab. Ewa Bojar
prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki
prof. dr hab. Jan Pyka
prof. dr hab. Bohdan Godziszewski
prof. dr hab. Józef Bendkowski
prof. dr hab. Mirosław Gornowicz
prof. dr hab. Stanisław Marciniak
prof. dr hab. Wojciech Popławski
prof. dr hab. Wiesław Waszkielewicz
dr Ryszard Lorenczewski
mgr Zbigniew Dąbrowski
Przewodnicząca
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
 
Struktura organizacyjna i władze PDF Drukuj Email


        Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa jest apolitycznym stowarzyszeniem, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu. TNOiK jest organizacją samofinansującą się.

        Władze naczelne TNOiK:
        Zjazd Krajowy - wybiera na czteroletnią kadencję:
        - Zarząd Główny
        - Główną Komisję Rewizyjną
        - Główny Sąd Koleżeński
        - Główną Radę Naukową (organ opiniodawczo-doradczy)

        Wszystkie jednostki terenowe - oddzialy TNOiK posiadają podobną strukturę władz statutowych: walne zebranie, zarząd, komisję rewizyjną i sąd koleżeński. Obecna kadencja władz upływa w 2009 roku.

        TNOiK zrzesza:
        - członków zwyczajnych (osoby fizyczne) - obecnie jest ponad 4000,
        - członków wspierających (osoby prawne) - 300 członków.

 
Kadencja 2005-2009 PDF Drukuj Email

48 Zjazd Krajowy TNOiK 2005

Zarząd Główny TNOiK
Prezes
prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

Główna Komisja Rewizyjna
Przewodniczący
mgr Andrzej Wiśniewski

Główny Sąd Koleżeński
Przewodniczący
mgr inż. Antoni Mosigniewicz

Główna Rada Naukowa
Przewodniczący
prof. dr hab. Jan Jeżak

Zarząd Główny TNOiK (kadencja 2005-2009)

prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki
dr Jerzy L. Czarnota
prof. dr hab. Ewa Bojar
prof. dr hab. Jan Pyka
mgr Elżbieta Jakubowska
prof. dr hab. Jan Łukasiewicz

Prezes ZG TNOiK
Sekretarz Generalny
Wiceprezes
Wiceprezes
Skarbnik
członek Prezydium

dr inż. Jadwiga Bizon-Górecka
mgr Włodzimierz K. Hausner
mgr Krystyna Juszczak
prof. dr hab. Bogusław Kaczmarek
prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka
prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz
prof. dr hab. Stanisław Marciniak
prof. dr hab. Zbigniew Olesiński
prof. dr hab. Ryszard Rutka
prof. dr hab. Marek J. Stankiewicz
prof. dr hab. inż. Wiesław Waszkielewicz
 

Główna Komisja Rewizyjna (kadencja 2005-2009)

mgr Andrzej Wiśniewski
mgr Wiesław Pietrzak
dr Iwona Posadzińska
dr Andrzej Jaki
dr inż. Krzysztof Pałucha
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz


Główny Sąd Koleżeński (kadencja 2005-2009)

mgr inż. Antoni Mosingiewicz
mgr Romuald Mechliński
mgr Wiesław Krepowicz
dr inż. Tadeusz Płodzień
mgr Romuald Wojak
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz


Główna Rada Naukowa (kadencja 2005-2009)

prof. dr hab. Jan Jeżak
prof. dr hab. inż. Józef Bendkowski
prof. dr hab. Bohdan Godziszewski
dr inż. Robert Kucęba
dr Krzysztof Czarnocki
prof. dr hab. Małgorzata Czerska
dr Tadeusz Gardziel
dr Jarosław Kaczmarek
prof. dr hab. Jerzy Różański
prof. dr hab. Alicja Sajkiewicz
prof. dr hab. Tadeusz Sokołowski
prof. dr hab. Stanisław Sudoł
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
 
Kadencja 2009-2013 PDF Drukuj Email

49 Zjazd Krajowy TNOiK 2009

Zarząd Główny TNOiK
Prezes
prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

Główna Komisja Rewizyjna
Przewodniczący
mgr Andrzej Wiśniewski

Główny Sąd Koleżeński
Przewodniczący
mgr inż. Antoni Mosigniewicz

Główna Rada Naukowa
Przewodniczący
prof. dr hab. Ryszard Borowiecki

Zarząd Główny TNOiK (kadencja 2009-2013)

prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki
prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka
dr Eryk Głodziński
mgr Elżbieta Jakubowska
prof. dr hab. Jan Brzóska
prof. dr hab. Małgorzata Czerska

Prezes ZG TNOiK
Wiceprezes
Wiceprezes
Skarbnik
członek Prezydium
członek Prezydium

dr Ewa Jabłońska-Grzelak
mgr Krystyna Juszczak
prof. dr hab. Jan Łukasiewicz
dr inż. Tadeusz Płodzień
dr Jarosław Sokołowski
 

Główna Komisja Rewizyjna (kadencja 2009-2013)

mgr Andrzej Wiśniewski
mgr Wiesław Pietrzak
mgr Czesław Radkiewicz
inż. Wojciech Jabłoński
dr inż. Krzysztof Pałucha
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz


Główny Sąd Koleżeński (kadencja 2009-2013)

mgr inż. Antoni Mosingiewicz
mgr Romuald Mechliński
dr Michał Adam Wiśniewski
mgr Irena Łazuka-Chmielewska
mgr Romuald Wojak
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz


Główna Rada Naukowa (kadencja 2009-2013)

prof. dr hab. Ryszard Borowiecki
prof. dr hab. Ewa Bojar
prof. dr hab. Jan Pyka
dr inż. Robert Kucęba
prof. Dr Hab. Józef Bendkowski 
dr Inż. Jadwiga Bizon-Górecka
dr Mirosław Czapiewski
prof. Dr Hab. Bohdan Godziszewski
prof. Dr Hab. Bogusław Kaczmarek
prof. Dr Hab. Marian Malicki
prof. Dr Hab. Stanisław Marciniak
prof. Dr Hab. Tadeusz Sokołowski
Przewodniczący
Wiceprzewodnicząca
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
 
Więcej artykułów…
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Strona 1 z 2