Szkolenia
Turystyka - VAT, podatki dochodowe po zmianach PDF Drukuj Email
środa, 26 kwietnia 2017 00:00

Termin i miejsce szkolenia: Warszawa (Centrum), 10 maja 2017 r. godz. 10.00-15.00

Program:

1. Zmiany w organizacji imprez turystycznych wg nowej dyrektywy i projektu ustawy ● skutki dla VAT.
2. Oddzielenie obsługi podróżnych od obsługi biznesu w dyrektywie i projekcie ustawy a VAT ● nowe definicje i struktura usług do kalkulacji ofert w sezonie 2018/2019.
3. Turystyka niezarobkowa. Okazjonalna, pielgrzymkowa itp. w nowym prawie turystycznym a rozliczenie VAT.
4. Organizacja kongresu, konferencji a organizacja wyjazdu na kongres, konferencje ● struktura wydatków dla kongresu, konferencji w rozliczeniu VAT.
5. Sankcje karne za nieprawidłowe rozliczenia VAT ● nieprawidłowe wystawianie faktur ● kara pozbawienia wolności przy nierzetelnych fakturach ● kary za deklaracje papierowe.
6. Skutki podatkowe wyrejestrowania podatnika VAT bez powiadomienia ● przyczyny i skala wyrejestrowań.
7. VAT od pośrednictwa ubezpieczeniowego w 2017 roku.
8. JPK w biurach turystycznych.
9. Usługi kompleksowe ● pakiety ● sprzedaż paragonowa w JPK.
10. Zaliczki w turystyce ● orzecznictwo ● wniosek do TSUE.
11. Rozliczanie VAT w usługach hotelowych krajowych i zagranicznych.
12. Rozliczanie VAT od transportu lotniczego w turystyce.
13. Rozliczanie VAT od imprez poza UE ● podział kosztów do marzy 0% na przykładzie imprezy.
14. Warunki rozliczania wypoczynku dzieci i młodzieży wg Prawa oświatowego.
15. Podatki dochodowe w 2017 roku, w tym m.in.: ● sankcje podatkowe za obrót gotówkowy ponad 15.000 PLN – przykłady ograniczeń w turystyce ● podatek u źródła w turystyce po z mianie przepisów od 2017 roku w tym m.in. bilety lotnicze, wynajmowanie samochodów osobowych dla klientów za granicą, reklama internetowa za granicą, zakup zdjęć w Internecie, umowy zlecenia z zagranicznymi przewodnikami itp. ● ceny transferowe po zmianach w 2017 roku – powiązania rodzinne, osobowe, kapitałowe, dokumentacja i kto ja prowadzi, kary za brak dokumentacji.
16. Kontrola dewizowa w tym orzeczenie TSUE o legalności pochodzenia środków dewizowych wwożonych do UE i wywożonych z UE.
17. Zagadnienia zgłoszone przez uczestników.


Prowadzenie szkolenia i opracowanie materiałów - Anna Piotrkiewicz, były pracownik MIR, specjalista z 23-letnią praktyką w prowadzeniu szkoleń podatkowych dla transportu i spedycji

Koszt uczestnictwa:

435 zł - za udział jednej osoby (w tym 81,34 VAT)
375 zł - za udział kolejnej osoby z tej samej firmy (w tym 70,12 VAT)

Cena obejmuje:
- zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o uczestniczeniu w szkoleniu, obiad, napoje.

Zgłoszenia przyjmujemy do 9 maja 2017 r. - ilość miejsc ograniczona!
Do zgłoszonych uczestników prześlemy wszystkie niezbędne informacje.

Uczestnicy szkoleń otrzymają materiały szkoleniowe.

Wydajemy zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.