Szkolenia
Rozliczenia podatkowe w transporcie i spedycji po zmianach w trakcie 2019 roku, zakres zmian na 2020 rok PDF Drukuj Email
wtorek, 15 października 2019 00:00

Termin i miejsce szkolenia: Warszawa (Centrum), 4 listopada 2019 r. godz. 10.00-15.00

Program:

I. PODATEK VAT

1. Zmiany w rozliczaniu VAT wynikające ze zmian ustawy, wprowadzonych w trakcie 2019 r. ● katalog zmian ● zakres stosowania w transporcie i spedycji ● terminy obowiązywania.
2. Zmiany w VAT wchodzące w 2020 roku ● zakres dotyczący transportu i spedycji.
3. Zasady podzielonej płatności po zmianach ● schematy stosowania w transporcie i spedycji ● wystawianie faktur po zmianach ● rozliczanie zaliczek ● uproszczenia przy przelewach zbiorczych ● rozszerzone możliwości przeznaczania środków z rachunku VAT.
4. Obowiązek podzielonej płatności i likwidacja odwrotnego obciążenia ● zakres dotyczący transportu i spedycji.
5. Skutki podatkowe VAT nieprawidłowego opłacania faktury.
6. Zmiany w JPK VAT ● likwidacja deklaracji VAT ● kary za błędy w JPK VAT.
7. Stosowanie klasyfikacji CN w rozliczaniu VAT ● zakres dotyczący transportu.
8. Należyta staranność ● zakres istotny dla transportu i spedycji.
9. Weryfikacja kontrahentów w białej liście podatników ● technika korzystania z listy.
10. Wiążąca Informacja Stawkowa – kiedy korzystać w transporcie i spedycji.
11. Moment obowiązku podatkowego – specyfika usług transportowych i spedycyjnych i powiązane z nim prawo do odliczania podatku naliczonego.
12. Rozliczanie VAT od paliwa nabywanego na karty paliwowe po wyroku TSUE.
13. Zmiana w odzyskiwaniu VAT z Irlandii.
14. Stosowanie regulacji unijnej dyrektywy VAT i polskiej ustawy o VAT do rozliczeń w transporcie ● promów ● euro tunelu ● przy fakturach od kierowców zarejestrowanych w GB ● zasady odzyskiwania VAT od zakupów w GB w przypadku brexitu.
15. Problemy VAT zgłoszone przez uczestników szkolenia.

II. PODATKI DOCHODOWE Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1. MDR – raportowanie o schematach podatkowych.
2. WHT – system rozliczania podatku u źródła.
3. Ceny transferowe w transporcie i spedycji.
4. Exittax w transporcie i spedycji.
5. Zmiany w opodatkowaniu w 2019 roku w ramach uproszczeń podatkowych.
6. Samochody osobowe w firmie ● sposoby rozliczania wydatków na nabycie, eksploatację ● ograniczenia kwotowe, procentowe.
7. Stawka CIT 9% ● zakres uprawnionych.
8. System weryfikacji klientów jako przedsiębiorców dla prawidłowego opłacania faktur.
9. Rozliczanie ponoszonych wydatków w kosztach firmy przy prawidłowym i nieprawidłowym opłaceniu faktur zakupowych.
10. Korzystanie z zagranicznych rachunków bankowych, a zaliczanie wydatków do kosztów podatkowych.
11. Przygotowanie do podatkowego zamknięcia roku ● koszty przechodzące ● zasada proporcjonalności podziału kosztów ● wyłączenia z kosztów.
12. Weryfikacja rozliczania amortyzacji w trakcie roku.
13. Rozliczenia straty z lat poprzednich.
14. Stawki PIT dla pracowników w 2019 roku.
15. PIT od świadczeń dla pracowników i członków rodzin pracowników.
16. Rozliczanie podatku dochodowego od nieruchomości logistycznych (budynków) i opodatkowanie niektórych budynków mieszkalnych.
17. Problemy zgłoszone przez uczestników szkolenie.

III. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2020 ROK

 


Prowadzenie szkolenia i opracowanie materiałów - Anna Piotrkiewicz, absolwentka SGH i Międzynarodowej Szkoły Menedżerów, wykładowca  prawa podatkowego na Podyplomowym Studium Transportu, Spedycji i Logistyki w SGH, b. pracownik Ministerstwa Infrastruktury, b. doradca w ZMPD, prowadząca szkolenie podatkowe dla firm transportowych i spedycyjnych od 26 lat

Koszt uczestnictwa:

430 zł - za udział jednej osoby (w tym 80,41 VAT)
370 zł - za udział kolejnej osoby z tej samej firmy (w tym 69,19 VAT)

Cena obejmuje:
- zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, obiad, napoje.

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 października 2019 r. - ilość miejsc ograniczona!
Do zgłoszonych uczestników prześlemy wszystkie niezbędne informacje.

Uczestnicy szkoleń otrzymają materiały szkoleniowe.

Wydajemy zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.


Zgodnie z unijnym rozporządzeniem RODO dane osobowe osób zgłoszonych na szkolenie będą przetwarzane jedynie dla potrzeb tego szkolenia (zawiadomienie, lista obecności, zaświadczenie) i ewentualnie do przesyłania kolejnych ofert szkoleniowych.