Szkolenia
Opodatkowanie działalności transportowej w 2019 roku PDF Drukuj Email
środa, 07 listopada 2018 00:00

Termin i miejsce szkolenia: Warszawa (Centrum), 27 listopada 2018 r. godz. 10.00-15.00

Program:

I. PODATEK VAT

1. Projektowane zmiany w zakresie deklaracji VAT i JPK_VDEK.
2. Rozliczanie VAT przy metodzie podzielonej płatności ● projektowane zmiany.
3. VAT w transporcie towarowym po brexicie (po 30 marca 2019 r.) ● usługi promowe ● eurotunel ● spedycja ● usługi towarzyszące ● magazynowe ● tranzyt ● regulacje unijnej dyrektywy VAT i polskiej ustawy o VAT w tym zakresie.
4. Rozliczanie VAT przy selfbilingu i gutschrifcie.
5. VAT przy uszkodzeniach towarów w przewozie.
6. Orzecznictwo NSA i TSUE w zakresie VAT przy usługach magazynowania w ramach transportu.
7. Rozliczanie VAT od bonów ● fakturowanie bonów.
8. Aktualne problemy przy sporządzaniu JPK-ów.
9. Korzystanie z Rejestru Należności Publicznoprawnych w rozliczeniach VAT.
10. Problemy zgłoszone przez uczestników w zakresie transportu.

II. ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

1. Zmiana limitów i zasad rozliczania samochodów osobowych w kosztach firmy.
2. Kogo obejmie ExitTax – podatek od niezrealizowanych zysków.
3. Opodatkowanie operacji rozliczeń walutami wirtualnymi.
4. Opodatkowanie przy pakietach wierzytelności nabywanych i sprzedawanych.
5. Wprowadzenie obowiązku przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych.
6. Zmiany w zakresie cen transferowych.
7. Zmiany w podatku u Źródła oraz umożliwienie posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji.
8. Opodatkowanie dywidend, odsetek czy należności licencyjnych z podmiotami brytyjskimi po brexicie.
9. Zmiany w rozliczeniach podatku dochodowego od nieruchomości logistycznych (budynków).
10. CIT i PIT przy selfbilingu i gutschrifcie.
11. Rozliczanie transakcji forwardu rzeczywistego w transporcie.
12. Zmiany w opodatkowaniu w 2019 roku w ramach roszczeń podatkowych.
13. Wprowadzenie obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9%.
14. Kwoty limitów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców o charakterze nieobowiązkowym od 2019 roku.

III. Podatek PIT

1. Rozliczenie roczne PIT za 2018 rok.
2. Limity zwolnień podatkowych i ZUS przy podróżach służbowych ● w ramach delegacji ● w ramach delegowania ● zleceniobiorców.
3. Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na 2019 rok dla wyliczeń limitów ZUS w oddelegowaniu.

IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W 2019 ROKU ● LIMITY STAWEK

V. Odpowiedzi na pytania uczestników


Prowadzenie szkolenia i opracowanie materiałów - Anna Piotrkiewicz, były pracownik MIR, specjalista z 23-letnią praktyką w prowadzeniu szkoleń podatkowych dla transportu i spedycji

Koszt uczestnictwa:

430 zł - za udział jednej osoby (w tym 80,41 VAT)
370 zł - za udział kolejnej osoby z tej samej firmy (w tym 69,19 VAT)

Cena obejmuje:
- zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o uczestniczeniu w szkoleniu, obiad, napoje.

Zgłoszenia przyjmujemy do 23 listopada 2018 r. - ilość miejsc ograniczona!
Do zgłoszonych uczestników prześlemy wszystkie niezbędne informacje.

Uczestnicy szkoleń otrzymają materiały szkoleniowe.

Wydajemy zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.