Aktualności
IV KONGRES NAUK O ZARZĄDZANIU PDF Drukuj Email
poniedziałek, 18 lipca 2016 00:00

Szanowni Państwo,

W dniach 31 marca – 1 kwietnia 2016 r. odbył się w Warszawie – zorganizowany przez TNOiK – IV Kongres Nauk o Zarządzaniu. Honorowy Patronat nad Kongresem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Ze względu na nieobecność w kraju Pana Prezydenta Jego list gratulacyjny, przesłany do uczestników Kongresu, odczytał wiceprezes TNOiK Włodzimierz K. Hausner.

Więcej…
 
Konferencja naukowa „Funkcjonowanie przedsiębiorstw. Nowe trendy w zarządzaniu i marketingu" PDF Drukuj Email
czwartek, 19 lutego 2015 00:00

Wyższa Szkoła Bankowa
zaprasza na konferencję naukową

„Funkcjonowanie przedsiębiorstw. Nowe trendy w zarządzaniu i marketingu”

która odbędzie się 22-23 października 2015 roku w Gdańsku, pod patronatem naukowym Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa Oddział w Gdańsku.

 

Więcej…
 
Konkurs nagród naukowych TNOiK im. profesora Karola Adamieckiego PDF Drukuj Email
piątek, 28 listopada 2014 00:00

ZARZĄD GŁÓWNY
TOWARZYSTWA NAUKOWEGO ORGANIZACJI I KIEROWNICTWA
ogłasza
KONKURS NAGRÓD NAUKOWYCH TNOiK
im. Profesora KAROLA ADAMIECKIEGO

Celem konkursu jest:
nagradzanie i publikowanie opracowań z zakresu organizacji i zarządzania, stanowiących istotny wkład w rozwiązania teoretyczne i praktyczne na rzecz usprawniania systemu funkcjonowania gospodarki.

Przedmiotem konkursu są:

  • prace w języku polskim, stanowiące wybitne osiągnięcia z zakresu nauk organizacji i zarządzania, opublikowane w formie książkowej lub cyklu artykułów w ostatnich 36 miesiącach (3 lata), poprzedzających dzień ogłoszenia Konkursu (Konkurs ogłoszony dn. 20.11.2014 r.);
  • innowacje z zakresu organizacji i zarządzania, będące oryginalnymi opracowaniami bądź twórczymi adaptacjami do praktyki koncepcji teoretycznych, opublikowane i wdrożone do praktyki w ostatnich trzech latach, poprzedzających dzień ogłoszenia konkursu, jeżeli zostały sprawdzone i nadają się do szerszego wdrażania, a jednocześnie w wyniku zastosowania przyniosły wymierne efekty finansowe;
  • prace stanowiące opracowania pojedynczych autorów lub zespołów autorskich – będących obywatelami polskimi.

Tryb zgłaszania prac jest następujący:

– składanie lub przesyłanie prac, w dwóch egzemplarzach, wraz z uzasadnieniem do Biura Zarządu Głównego TNOiK, ul. Górska 6/10 lok.71, 00-740 Warszawa – do 31 marca 2015 r.

– prace zgłaszają:

  • dziekani wydziałów (dyrektorzy instytutów) uniwersytetów, wyższych szkół technicznych, ekonomicznych lub innych wyższych uczelni, kształcących w dziedzinie organizacji i zarządzania,
  • dyrektorzy instytutów PAN  i innych instytutów naukowo-badawczych, ośrodków badawczo-rozwojowych lub badawczo-projektowych i biur projektów,
  • kierownictwo instytucji wydawniczych z zakresu nauk organizacji i zarządzania,
  • Prezydium Zarządu Głównego TNOiK i Prezydia Zarządów Oddziałów TNOiK,
  • kierownictwo innych instytucji, których działalność dotyczy zakresu omówionego w przedmiocie  Konkursu,
  • członkowie Kapituły Konkursu.

Kapituła Konkursu ogłosi orzeczenie o przyznaniu nagród i wyróżnień do 30 września 2015 r.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Konkursie

prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka

Prezes Zarządu Głównego TNOiK

Obsługę organizacyjną Konkursu zapewnia:
Biuro Zarządu Głównego TNOiK, tel. (022) 625 44 85, 602 187 616

 
« pierwszapoprzednia12345następnaostatnia »

Strona 3 z 5