Aktualności


Konkurs nagród naukowych TNOiK im. profesora Karola Adamieckiego PDF Drukuj Email
piątek, 28 listopada 2014 00:00

ZARZĄD GŁÓWNY
TOWARZYSTWA NAUKOWEGO ORGANIZACJI I KIEROWNICTWA
ogłasza
KONKURS NAGRÓD NAUKOWYCH TNOiK
im. Profesora KAROLA ADAMIECKIEGO

Celem konkursu jest:
nagradzanie i publikowanie opracowań z zakresu organizacji i zarządzania, stanowiących istotny wkład w rozwiązania teoretyczne i praktyczne na rzecz usprawniania systemu funkcjonowania gospodarki.

Przedmiotem konkursu są:

 • prace w języku polskim, stanowiące wybitne osiągnięcia z zakresu nauk organizacji i zarządzania, opublikowane w formie książkowej lub cyklu artykułów w ostatnich 36 miesiącach (3 lata), poprzedzających dzień ogłoszenia Konkursu (Konkurs ogłoszony dn. 20.11.2014 r.);
 • innowacje z zakresu organizacji i zarządzania, będące oryginalnymi opracowaniami bądź twórczymi adaptacjami do praktyki koncepcji teoretycznych, opublikowane i wdrożone do praktyki w ostatnich trzech latach, poprzedzających dzień ogłoszenia konkursu, jeżeli zostały sprawdzone i nadają się do szerszego wdrażania, a jednocześnie w wyniku zastosowania przyniosły wymierne efekty finansowe;
 • prace stanowiące opracowania pojedynczych autorów lub zespołów autorskich – będących obywatelami polskimi.

Tryb zgłaszania prac jest następujący:

– składanie lub przesyłanie prac, w dwóch egzemplarzach, wraz z uzasadnieniem do Biura Zarządu Głównego TNOiK, ul. Górska 6/10 lok.71, 00-740 Warszawa – do 31 marca 2015 r.

– prace zgłaszają:

 • dziekani wydziałów (dyrektorzy instytutów) uniwersytetów, wyższych szkół technicznych, ekonomicznych lub innych wyższych uczelni, kształcących w dziedzinie organizacji i zarządzania,
 • dyrektorzy instytutów PAN  i innych instytutów naukowo-badawczych, ośrodków badawczo-rozwojowych lub badawczo-projektowych i biur projektów,
 • kierownictwo instytucji wydawniczych z zakresu nauk organizacji i zarządzania,
 • Prezydium Zarządu Głównego TNOiK i Prezydia Zarządów Oddziałów TNOiK,
 • kierownictwo innych instytucji, których działalność dotyczy zakresu omówionego w przedmiocie  Konkursu,
 • członkowie Kapituły Konkursu.

Kapituła Konkursu ogłosi orzeczenie o przyznaniu nagród i wyróżnień do 30 września 2015 r.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Konkursie

prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka

Prezes Zarządu Głównego TNOiK

Obsługę organizacyjną Konkursu zapewnia:
Biuro Zarządu Głównego TNOiK, tel. (022) 625 44 85, 602 187 616

 
Konferencja "Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw - Nowe trendy w zarządzaniu i marketingu" PDF Drukuj Email
poniedziałek, 03 listopada 2014 00:00

TNOiK Oddział w Gdańsku był patronem naukowym V konferencji naukowej "Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw - Nowe trendy w zarządzaniu i marketingu", która odbyła się w dniach 23-24 października 2014 r. w Gdańsku.

Organizatorem konferencji była Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, a wsparcia finansowego udzieliła ENERGA S.A.

Główne zagadnienia poruszane na konferencji to:

 • wielokulturowość i różnorodność w zarządzaniu organizacją i zasobami ludzkimi,
 • marketing doświadczeń, marketing relacji,
 • etyka i społeczna odpowiedzialność organizacji,
 • innowacje i przedsiębiorczość,
 • psychologiczne aspekty w zarządzaniu i marketingu.

 
Konferencja "Przełomy w zarządzaniu" PDF Drukuj Email
środa, 06 kwietnia 2011 00:00

          W dniach 4-5 kwietnia 2011 roku z okazji jubileuszu 85-lecia powstania Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) odbyła się konferencja naukowa pt. „Przełomy w zarządzaniu”. Organizatorem spotkania był  TNOiK  wespół z Komitetem  Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk.

          Głównym naukowym celem konferencji było wskazanie wydarzeń w teorii i praktyce zarządzania, zarówno w Polsce, jak i na świecie, zasługujących na miano przełomów. Podczas obrad omawiano nie tylko zjawiska przełomowe, ale również wydarzenia stanowiące ważny impuls do ich powstania. Zaprezentowano wiele ciekawych spojrzeń na problematykę przełomów w zarządzaniu. Wskazano również miejsce nauk o zarządzaniu wśród innych dyscyplin naukowych, podkreślając ich praktyczny kontekst.

          W konferencji wzięło udział  ponad 120 osób, w tym wielu przedstawicieli nauk o zarządzaniu reprezentujących największe ośrodki akademickie w Polsce m.in.:

 • Politechniki z: Częstochowy, Gliwic, Lublina, Łodzi, Warszawy, Wrocławia,
 • Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Wojskową Akademię Techniczną,
 • Uniwersytety z:  Gdańska, Łodzi, Olsztyna, Rzeszowa, Torunia, Warszawy,
 • Uniwersytety Ekonomiczne z: Katowic, Krakowa, Poznania, Wrocławia.

          Reprezentowane były również uczelnie niepubliczne m.in.: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Warszawska Szkoła Zarządzania -Szkoła Wyższa, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku.

          Wydawnictwo konferencyjne zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

 
Publikacje naukowe z okazji jubileuszu 85-lecia TNOiK PDF Drukuj Email
środa, 06 kwietnia 2011 00:00

          Z okazji jubileuszu 85-lecia powstania Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa zostały opublikowane:

 1. Trzytomowa monografia naukowa nt. „Przełomy w zarządzaniu”. Każdy z tomów podejmuje ważną problematykę z zakresu zarządzania i dotyczy: problemów strategicznych („Przełomy w zarządzaniu. Kontekst strategiczny”), zarządzania personelem („Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie zasobami ludzkimi”), przemian organizacyjnych i technologicznych („Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie procesowe”).
  Monografia w całości lub każdy z tomów z osobna są dostępne w księgarni internetowej wydawnictwa Dom Organizatora http://www.tnoik.torun.pl/ksiegarnia

 2. Rozszerzony numer miesięcznika naukowego „Przegląd Organizacji”, w którym przedstawiono syntetyczną charakterystykę przełomów w zarządzaniu, wskazano ich inicjatorów, przesłanki oraz przyczyny.
 
Rozstrzygnięcie konkursu nagród naukowych TNOiK im. Profesora Karola Adamieckiego PDF Drukuj Email
poniedziałek, 21 września 2009 23:00


KAPITUŁA KONKURSU
NAGRÓD NAUKOWYCH TNOiK
im. prof. KAROLA ADAMIECKIEGO


wydaje następujące orzeczenie o przyznaniu nagród:

 • I NAGRODA:

  za książkę pod redakcją: Tadeusza LISTWANA i Marzeny STOR
  pt.: „ Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce”
  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008
   
 • II NAGRODA ex aequo:

  Aneta ZELEK za książkę:
  pt.: „ Strategie biznesu od klasyki do postmodernizmu w zarządzaniu”
  Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2008

  Maria Wanda KOPERTYŃSKA za książkę:
  pt.: „ Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka”
  Wydawnictwo PLACET, Warszawa 2008

 • TRZY WYRÓŻNIENIA:

  Marcin W. STANIEWSKI za książkę:
  pt.: „ Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie ”
  Wydawnictwo VIZJA PRESS&IT, Warszawa 2008

  za książkę pod redakcją:
  Wiesława M. GRUDZEWSKIEGO, Ireny K. HEJDUK, Anny SANKOWSKIEJ, Moniki WAŃTUCHOWICZ
  pt.: „ Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych ”
  Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2007

  Joanna WILCZOPOLSKA za pracę magisterską:
  pt.: „ Kariera w organizacji uczącej się ”
  Wyższa Szkoła Menedżerska, Warszawa 2008w imieniu Kapituły Konkursu:

prof. dr hab. Maria Romanowska
Przewodnicząca Kapituły

             Warszawa, dnia 22 września 2009 r.
 
« pierwszapoprzednia123następnaostatnia »

Strona 3 z 3