Quality by Units Drukuj

Projekt programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Quality by Units – Developing VET-Quality by using ECVET-Units

Lider projektu – Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb).
Jest to instytut badawczy szkoleń zawodowych, który posiada bogate doświadczenie w realizacji działań badawczych nad wspólnymi europejskimi instrumentami przejrzystości.

Obere Turnstraße 8
90429 Nürnberg
Tel.: +49 (911) 27779-0
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.f-bb.de

Czas realizacji: 01.10.2012 r. – 30.09.2014 r.

Partnerstwo składa się z 6 partnerów kluczowych, łącznie z koordynatorem f-bb. Laboratorium badawcze z Austrii – 3s – jest twórcą modelu VQTS oraz posiada oświadczenie w sektorze mechatroniki. Partner francuski CIBC (Centres Interinstutionnels de Bilan de Competences) jest instytucją ekspercką dla oceny kompetencji i może dać znaczący wkład w postaci dokumentacji i procedur walidacji kompetencji. Polski partner – TNOiK (Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa) – jest instytucją łączący świat edukacji ze światem pracy. TNOiK jest doświadczonym partnerem realizującym projekty z dziedziny rozwoju ECVET oraz modeli zarządzania przez kompetencje. TNOiK jest członkiem Pomorskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Instytut Badań Zatrudnienia (IER) Uniwersytetu Warwick (Wielka Brytania) od 15 lat blisko współpracuje z firmami oraz Radami Umiejętności przy projektach z dziedziny inżynierii mechanicznej, łańcuchów dostaw dla motoryzacji i przemysłu lotniczego. Posiada również silną więź ze związkami zawodowymi, innymi uczelniami oraz Brytyjskim Komitetem ds. Zatrudniania i Umiejętności. Szwajcarski ECAP jest doświadczoną instytucją specjalizującą się w obszarach zapewnienia jakości i ewaluacji.

Celem projektu jest transfer dobrych praktyk z niemieckiego projektu „EDGE” (będącego częścią inicjatywy DECVET) oraz austriackiego projektu „VQTS” do różnych systemów edukacji i doskonalenia zawodowego, aby osiągnąć wspólne porozumienie dotyczące funkcjonowania narzędzia ECVET w różnych kontekstach narodowych i przyczynić się zatem do przejrzystości kompetencji w Europie.
W pierwszym kroku zostały zidentyfikowane wspólne działania kluczowe w obszarze projektowym w krajach partnerskich: Francji, Polsce i Wielkiej Brytanii bazując na doświadczeniach Niemiec i Austrii.
W drugim kroku została stworzona wspólna klasyfikacja w celu ułatwienia komunikacji pomiędzy krajami partnerskimi. Zostały opracowane raporty krajowe, zawierające specyficzną informację nt. stosowanych procedur oceny kompetencji w ramach systemów edukacji i doskonalenia zawodowego na bazie wspólnych jednostek szkolenia. Wyniki zostały wykorzystane do stworzenia wspólnych standardów procedur oceny kompetencji zawodowych.
W trzecim kroku zostały przeprowadzone badania we Francji, Polsce oraz Wielkiej Brytanii, które wskazały jak te standardy wpisują się w procesy edukacji i doskonalenia zawodowego dla wzmocnienia jakości w tych procesach w poszczególnych krajach partnerskich.
W ostatnim kroku zostały przedyskutowane osiągnięte doświadczenia na poziomie ogólnym z interesariuszami systemów edukacji i doskonalenia zawodowego w każdym kraju, w którym odbywały się badania. Celem tego działania było przeanalizowanie specyficznych warunków krajowych dla opracowania całościowych wskazówek dla krajów uczestniczących w projekcie. Została opracowana publikacja zawierająca informacje w jaki sposób może być zapewniona wyższa jakość w systemach edukacji i doskonalenia zawodowego poprzez wykorzystywanie procedur oceny bazujących na kompetencjach.

Strona internetowa projektu: www.quality-by-units.de

  • Korzystanie z systemu ECVET w sektorze mechatroniki
    pobierz plik (.pdf 2.4 MB)