TNOiK

 1. profesor KAROL ADAMIECKI – dyrektor INO w latach 1925-1933
 2. WACŁAW MILESKI – po. dyrektora INOiK w latach 1933-1939
 3. inż. PIOTR DRZEWIECKI – prezes INOiK w latach 1938-1939
 4. prof. dr STANISŁAW BIEŃKOWSKI – prezes INOiK w latach 1945-1948
 5. WINCENTY JASTRZĘBSKI – prezes TNOiK w latach 1948-1949
 6. prof. dr JAN ZIELENIECKI – prezes TNOiK w roku 1957
 7. prof. mgr inż. STANISŁAW GUZICKI – prezes TNOiK w latach 1958-1960
 8. prof. mgr inż. MARIAN WAKALSKI – prezes TNOiK w latach 1961-1964
 9. prof. dr MARIAN FRANK – prezes TNOiK w latach 1964-1968
 10. prof. mgr inż. ANDRZEJ ZALEWSKI – prezes TNOiK w latach 1968-1974
 11. prof. dr BRONISŁAW OSTAPCZUK – prezes TNOiK w latach 1974-1977, w kadencji 1977-1981
 12. prof. dr hab. STEFAN KWIATKOWSKI – prezes TNOiK w kadencji 1981-1985
 13. prof. dr hab. HENRYK SADOWNIK – prezes TNOiK w kadencjach: 1985-1989 i 1989-1993
 14. dr STANISŁAW RAKOWICZ – prezes TNOiK w kadencji 1993-1997
 15. mgr MAREK POL – prezes TNOiK w okresie 1997-27.05.1998
 16. prof. dr hab. RYSZARD BOROWIECKI – prezes TNOiK w okresie 27.05. 1998-2001 i kadencji 2001-2005
 17. prof. dr hab. ZBIGNIEW DWORZECKI – prezes TNOiK w kadencjach 2005-2009 i 2009-2013
 18. prof. dr hab. inż. LESZEK KIEŁTYKA – prezes TNOiK w kadencjach 2013-2017, 2017-2022, 2022-nadal