TNOiK

Białystok

Prezes: dr Anna WASILUK

Politechnika Białostocka
Wydział Inżynierii Zarządzania
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A
tel. 85 746-98-80
e-mail: tnoik.bialystok@pb.edu.pl
Działalność edukacyjna i doradztwo

Częstochowa

Prezes: dr inż. Edyta KULEJ-DUDEK

42-217 Częstochowa, ul. Focha 89
tel. 34 324-34-76
fax.  34 324-55-36
e-mail: czestochowa@tnoik.org
działalność edukacyjna i doradztwo

Dąbrowa Górnicza

Prezes: dr hab. Katarzyna SZCZEPAŃSKA-WOSZCZYNA

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Cieplaka 1C
tel. 032 295-93-40
e-mail: rektorat@wsb.edu.pl
działalność edukacyjna

Katowice

Prezes: prof. dr hab. Radosław WOLNIAK

40-164 Katowice, ul. Ordona 20a
tel. 32 258-16-06
fax. 32 258-43-13
e-mail: tnoik@katowice.op.pl
działalność edukacyjna i doradztwo

Kielce

Prezes: dr hab. Agnieszka PIOTROWSKA-PIĄTEK

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych
25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 109A
tel. 041 345-13-13
fax. 041 345-78-88
e-mail: kielce@tnoik.org
działalność edukacyjna

Lublin

Prezes: prof. dr hab. Ewa BOJAR

20-015 Lublin, ul. Wschodnia 6 lok. 1
tel. 81 532-53-91
fax. 81 532-08-50
e-mail: lublin@tnoik.org
działalność edukacyjna i doradztwo

Łódź

Prezes: mgr inż. Bogusław JĘDRZEJCZAK

93-378 Łódź, ul. Gładka 35
e-mail: lodz@tnoik.org
działalność edukacyjna i doradztwo

Olsztyn

Prezes: dr Marek SIEMIŃSKI

Uniwersytet Warmiński-Mazurski
10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 4 p.317
tel.
e-mail:
działalność edukacyjna

Szczecin

Prezes: dr hab. Jakub SWACHA

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania
71-004 Szczecin, ul. Cukrowa 8
tel. 091 444-18-36
fax. 91 444-19-25
e-mail: tnoik.szczecin@gmail.com
działalność edukacyjna

Toruń

Zarząd tymczasowy

87-100 Toruń, ul. Czerwona Droga 8A
tel. 56 622-28-98, 622-38-07
fax. 56 622-31-23
e-mail: tnoik@tnoik.torun.pl
sekretariat@tnoik.torun.pl
działalność wydawnicza i edukacyjna

Warszawa

Prezes: dr Wiesława ZAŁOGA

01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 3A
tel. 22 862-32-24
fax. 22 862-32-47
e-mail: warszawa@tnoik.org
działalność statutowa nieodpłatna

Warszawa - Centrum Analizy Wartości

Dyrektor: mgr Lech CZECHOWSKI

 02-034 Warszawa, ul. Wawelska 78/3
tel. 22 659-63-84
fax. 22 823-63-26
e-mail: caw@caw.pl
działalność edukacyjna I doradztwo

Wrocław

Prezes: dr inż. Łukasz SZAŁATA

Uniwersytet Ekonomiczny,
Katedra Pracy, Kapitału i Innowacji
53-345 Wrocław, ul. Komandorska 118/120
e-mail:
działalność edukacyjna i doradztwo

PRZEGLĄD ORGANIZACJI (przy ZG TNOiK)

Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Stanisław BRZEZIŃSKI

00-740 Warszawa, ul. Górska 6/10 lok. 71
tel. 22 827-15-10
fax. 22 629-21-27
e-mail: redakcja@przegladorganizacji.pl
działalność wydawnicza