TNOiK

Obecnie TNOiK jest apolitycznym stowarzyszeniem o charakterze non-profit, zajmującym się przede wszystkim upowszechnianiem wiedzy o profesjonalnym zarządzaniu. Współpracuje z wieloma polskimi organizacjami m.in. Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Krajowa Izba Gospodarczą, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce.

Działalność naukowa

Inicjowanie i opiniowanie programów tej działalności należy go Głównej Rady Naukowej oraz Rad Naukowych Oddziałów. TNOiK jest organizatorem i uczestnikiem konferencji lokalnych i międzynarodowych, seminariów, sympozjów, wykładów i prac naukowo-badawczych. Organizuje Konkurs Nagród Naukowych imienia profesora Karola ADAMIECKIEGO na najlepsze prace teoretyczne i wdrożenia z dziedziny organizacji i zarządzania. Za wybitny dorobek naukowy i wkład w rozwój nauk o organizacji i zarządzaniu nadaje najwyższe honorowe odznaczenie Towarzystwa – Medal imienia Karola Adamieckiego.

Działalność edukacyjna

TNOiK organizuje kursy, seminaria, warsztaty oraz konferencje: regionalne, ogólnokrajowe i międzynarodowe. Dysponuje wykwalifikowaną kadrę wykładowców i trenerów: pracowników naukowych, konsultantów i wybitnych praktyków. TNOiK od 2019 roku nadaje tytuł „Ekspert TNOiK” profesjonalnym specjalistom w dziedzinie zarządzania. Aktualnie TNOiK posiada 16 Ekspertów. Wśród firm korzystających z usług Towarzystwa są m.in. HEROS S.A., Huta Częstochowa, ASC Chrysler Co. Ltd., Zespół Elektrowni S.A. w Łodzi, Górnośląski Zakład Energetyczny S.S. w Gliwicach. TNOiK jest także założycielem Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej.

Działalność doradcza

Poszczególne Oddziały TNOiK zajmują się doradztwem związanym z usprawnieniem struktur i procesów organizacyjnych, analizą ekonomiczną, finansową, organizacyjna i marketingową, a także opracowywaniem strategii rozwoju przedsiębiorstw, przekształceń własnościowych, restrukturyzacji, wyceną majątkową oraz wykonaniem specjalnych zleceń. Wśród firm korzystających z naszych usług były m.in. Huta im. T. Sendzimira w Krakowie, Huta Częstochowa, Chemobudowa – Kraków S.A.

Działalność wydawnicza

Każdego roku TNOiK wydaje kilkadziesiąt pozycji książkowych, a także broszury, skrypty i materiały konferencyjne o łącznym nakładzie ponad 500 tysięcy egzemplarzy. Wydawnictwa dotyczą m.in. organizacji i zarządzania, marketingu, finansów, podatków, prawa polskiego i Unii Europejskiej. Wśród znaczących pozycji znajdują się: Orzecznictwo Stasburskie – zbiór przeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Holding Consulting Konsorcjum. Od 1926 roku TNOiK jest wydawcą miesięcznika „Przegląd Organizacji”.