TNOiK

Forum jest zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Białymstoku.

Zapraszamy do wysłuchania wystąpień oraz czynnego udziału w dyskusji w dniu 21 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 15.30 w Hali Berlin na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej w Kleosinie, ul. O. St. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin.

Temat przewodni Forum to: „Społeczeństwo i Gospodarka 5.0” i dotyczy niezwykle aktualnych wyzwań gospodarki związanych z piątą rewolucją przemysłową.

Głównymi prelegentami będą:

  1. Pan Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski – Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, który przedstawi referat na temat „Współczesne megatrendy gospodarcze”;
  2. Pan dr hab. inż. Arkadiusz Jurczuk – członek Zarzadu TNOiK, ekspert TNOiK, który zaprezentuje referat „Wyzwania dygitalizacji przemysłu 5,0”;
  3. Pan Sebastian Rynkiewicz – Prezes Zarządu Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, Koordynator Klastra Obróbki Metali, z wystąpieniem „Sieci współpracy na potrzeby przemysłu 5.0”

W czasie spotkania przewidziana jest dyskusja, do której serdecznie zapraszamy wszystkich członków PTE, TNOiK oraz Gości.
Spotkanie planujemy zakończyć około godziny 17.00.
Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, którego ideą jest wymiana myśli i poglądów w zakresie ważnych i aktualnych problemów społeczno-gospodarczych kraju i regionu oraz integracja środowiska ekonomistów naszego regionu.