TNOiK

XXIV Podlaskie Forum Ekonomistówna temat„Społeczeństwo i Gospodarka 5.0”

Forum jest zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Białymstoku. Zapraszamy do wysłuchania wystąpień oraz czynnego udziału w dyskusji w dniu 21 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 15.30 w Hali Berlin na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej w Kleosinie, ul. O. St. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin. […]

52. ZJAZD KRAJOWY TNOiK

Dnia 27 czerwca 2022 roku odbył się  52. Zjazd Krajowy Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, zwołany przez Zarząd Główny TNOiK uchwałą nr 81 z 23 maja 2022 roku. W posiedzeniu najwyższej władzy TNOiK udział wzięło 27 delegatów, wybranych w Oddziałach terenowych Towarzystwa, i 19 Członków Honorowych oraz zaproszeni goście. Otwarcia obrad Zjazdu dokonał Prezes ZG […]

Konferencja 19-20.06.2023 r.

Oddział w Kielcach zaprasza na konferencję on-line pt. „Zarządzanie w układzie przedsiębiorstwo-miasto-region w zmiennym otoczeniu. Wpływ współczesnych zagrożeń” organizowaną w dniach 19-20.06.2023 r. Organizatorzy:● Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego● Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Kielcach Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny dostępny na